Poglavlje 119

Svi vi morate da shvatite Moje namere i svi vi morate da razumete Moje raspoloženje. Sada je vreme da se pripremite za povratak na Sionsku goru. Ništa Mi drugo nije na umu osim toga. Nadam se samo da ću jednog dana, uskoro, ponovo biti s vama i provoditi svaki minut i svaki sekund zajedno sa vama na Sionskoj gori. Gnušam se sveta, gnušam se tela i povrh toga, gnušam se svakog čoveka na zemlji. Ne želim da ih vidim, jer su svi demoni, bez i trunčice ljudske prirode. Ne želim da živim na zemlji; gnušam se svih stvorenja, gnušam se svih što su od krvi i mesa. Cela zemlja odiše smradom leševa. Želim da se smesta vratim na Sionsku goru da uklonim sav smrad leševa sa zemlje i ispunim zemlju zvucima hvale Meni. Vratiću se na Sionsku goru, odvojiću se od tela i sveta i niko Mi ne može stajati na putu. Moja ruka koja ubija čoveka nema emocija! Ubuduće, niko ne sme govoriti o izgradnji crkve. Ako se neko usudi, neću mu oprostiti. (To je zato što je sada vreme za svedočenje Mojim prvorođenim sinovima i vreme je za obnovu carstva; ko god progovori o izgradnji crkve ruši izgradnju carstva i prekida Moje upravljanje.) Sve je spremno, sve je pripremljeno; jedino ostaje da se veličaju prvorođeni sinovi i da im se svedoči. Kada se to desi, ne obazirući se na formu i bez odlaganja ću se smesta vratiti na Sionsku goru, mesto o kome razmišljate dan i noć. Nemojte samo da gledate kako se sadašnji svet nastavlja, neometano i sigurno. Celokupno ovo delo je delo povratka na Sionsku goru i zato ne brinite sada o tim stvarima; kada dođe dan povratka na Sionsku goru, sve će biti završeno. Ko ne želi da se uskoro vrati na Sionsku goru? Ko ne želi da Otac i sinovi uskoro ponovo budu zajedno? Ma koliko prijatna bila zemaljska uživanja, ne smeju posedovati naše telo; prevazići ćemo naše telo i zajedno se vratiti na Sionsku goru. Ko se usuđuje da to ometa? Ko se usuđuje da postavlja prepreke? Sigurno mu neću oprostiti! Ukloniću svo kamenje spoticanja. (Iz tog razloga kažem da ne mogu odmah da se vratim na Sionsku goru. Sprovodim čišćenje i istovremeno svedočim Mojim prvorođenim sinovima; ta dva zadatka odvijaju se u isto vreme. Kada čišćenje bude završeno, to će biti trenutak za Mene da otkrijem prvorođene sinove. „Kamen spoticanja“ označava veliki broj uslužitelja, zbog čega kažem da se ta dva zadatka odvijaju istovremeno.) Učiniću da Moji prvorođeni sinovi hodaju sa Mnom širom vaseljene i do svih krajeva sveta, preko planina i reka i svih stvari; ko se usuđuje da to ometa? Ko se usuđuje da to remeti? Moja ruka neće olako poštedeti nijednog čoveka; sa izuzetkom Mojih prvorođenih sinova, besnim protiv svih i sve proklinjem. U celoj zemlji ne postoji smrtnik koji prima Moje blagoslove, a sve pogađa Moja kletva. Od stvaranja sveta nisam nikog blagoslovio. Čak i kada sam darivao blagoslove, bile su to obične reči, nikada stvarnost, jer potpuno prezirem Sotonu; neću ga nikada blagosloviti, samo ću ga kažnjavati. Tek na kraju, pošto budem potpuno savladao Sotonu i potpuna pobeda bude Moja, podariću materijalne blagoslove svim odanim uslužiteljima i dozvoliti im da se raduju hvaleći Me, jer će celo Moje delo biti ostvareno.

Istina je da se Moj čas bliži. Plan upravljanja star šest hiljada godina bliži se ostvarenju pred vašim očima. (Zaista je pred vašim očima. Ne radi se ni o kakvoj najavi, možete to da vidite iz Mog raspoloženja.) Smesta ću povesti Moje prvorođene sinove kući na Sionsku goru. Neki će reći: „Pošto je to samo za prvorođene sinove, zbog čega traje šest hiljada godina? I zašto je stvoreno toliko ljudi?“ Već sam rekao da je sve Moje dragoceno. Kako da Moji prvorođeni sinovi ne budu još dragoceniji? Pokrenuću sve da Mi služe; štaviše, otkriću Moju silu, da svaki čovek može da vidi da, u celoj vaseljeni svetu, nijedan jedini predmet nije u van naših ruku, nijedan čovek nije van naše službe i nijedna stvar ne postoji a da to nije radi našeg ostvarenja. Postići ću sve. Za Mene ne postoji pojam vremena. Iako nameravam da završim plan i Moje delo za šest hiljada godina, za Mene su svi obrazovani i slobodni. I da je manje od šest hiljada godina, sve dok je, po Mom viđenju, došao trenutak, ko bi se usudio da izgovori i reč protivljenja? Ko bi se usudio da ustane i sudi prema sopstvenom nahođenju? Svoje delo radim Sam; Moje vreme uređujem Sam. Nijedan čovek, pitanje ili stvar ne usuđuje se da postupa svojeglavo; učiniću da Me svi slede. Za Mene ne postoji ispravno i pogrešno. Ako kažem da je nešto ispravno, onda je sigurno ispravno; ako kažem da je nešto pogrešno, onda je takođe tako. Ne smeš da Me stalno procenjuješ ljudskim predstavama! Kažem da smo prvorođeni sinovi i Ja zajedno blagosloveni – ko se usuđuje da se ne pokori? Uništiću te na licu mesta! Odbijaš da se pokoriš! Buntovan si! Ja jednostavno nemam milosti ni za jednog čoveka i Moja mržnja je već dostigla svoju granicu; jednostavno ne mogu da budem tolerantniji nego što sam sada. Što se Mene tiče, čitavu vaseljenu svet bi trebalo odmah istrebiti – tek tada će Moje veliko delo biti ostvareno. Tek tada će Moj plan upravljanja biti završen. I tek tada će mržnja biti odagnana iz Mog srca. Sada mi je stalo samo do svedočenja Mojim prvorođenim sinovima. Sve ostale poslove ostaviću po strani; prvo ću uraditi važne stvari, a zatim ću završiti one sporedne. To su koraci u Mom delu, koje niko ne sme da prekrši. Svi moraju da rade kako Ja kažem, da se ne bi našli na meti Moje kletve.

Sada kada je Moje delo ostvareno, mogu da se odmorim. Ubuduće više neću delati, već ću narediti Svojim prvorođenim sinovima da urade sve što želim da bude urađeno, jer su Moji prvorođeni sinovi Ja; Moji prvorođeni sinovi su Moja ličnost. To ni najmanje nije pogrešno; nemojte da koristite predstave kada sudite o nečemu. Videti prvorođene sinove znači videti Mene, jer smo jedno te isto. Svako ko nas razdvaja Mi se time opire i neću mu oprostiti. U Mojim rečima ima tajni koje su čoveku nedokučive. Samo oni koje volim mogu da Me izražavaju i niko drugi; to sam Ja odredio i niko to ne može promeniti. Moje reči su bogate, sveobuhvatne i nedokučive. Trebalo bi da svi ulože veliki trud u Moje reči, da pokušaju da često razmišljaju o njima i ne propuste nijednu jedinu reč ili rečenicu. U suprotnom, ljudi će raditi pogrešno i Moje reči biće pogrešno shvaćene. Govorio sam da Moja narav ne trpi nikakav prekršaj, što znači da nije dozvoljeno opirati se Mojim osvedočenim prvorođenim sinovima. Moji prvorođeni sinovi predstavljaju svaki aspekt Moje naravi, pa kada odjekne sveta truba, tada ću početi da svedočim prvorođenim sinovima i tako će sveta truba posle toga biti postepena objava Moje naravi masama. Drugim rečima, kada prvorođeni sinovi budu otkriveni, to će biti trenutak otkrivanja Moje naravi. Ko to može da dokuči? Govorim da čak i među tajnama koje sam otkrio postoje tajne koje ljudi ne mogu da odgonetnu. Ko je među vama istinski pokušao da dokuči pravo značenje tih reči? Da li je Moja narav ličnost čoveka, kao što ste vi zamišljali? Pravite veliku grešku ako tako mislite! Danas, ko god vidi Moje prvorođene sinove predmet je blagoslova i vidi Moju narav – to je sigurno tako. Moji prvorođeni sinovi predstavljaju celog Mene; oni su bez ikakve sumnje Moja ličnost. Niko ne sme sumnjati u to! Poslušni su blagosloveni blagodašću, a buntovni su prokleti. To je ono što naređujem i to niko ne može promeniti!

Prethodno: Poglavlje 118

Sledeće: Poglavlje 120

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera