Poglavlje 120

Sionska goro! Raduj se! Sionska goro! Pevaj! Trijumfalno sam se vratio, vratio sam se kao pobednik! Svi narodi! Požurite u stroj! Sva stvorenja! Zaustavite se, jer Moja je ličnost pred celom vaseljenom i javlja se na Istoku sveta! Ko se usuđuje da ne klekne sa obožavanjem? Ko se usuđuje da Me ne nazove istinitim Bogom? Ko se usuđuje da ne digne pogled sa bogobojažljivim srcem? Ko se usuđuje da ne hvali? Ko se usuđuje da se ne raduje? Moj narod čuće Moj glas i Moji sinovi preživeće u Mom carstvu! Planine, reke i sve stvoreno beskrajno će klicati i neprekidno skakati. U tom trenutku, niko se neće usuditi da se povuče i niko se neće usuditi da ustane i pruži otpor. To je Moje čudesno delo i štaviše, to je Moja velika sila! Učiniću da svi imaju bogobojažljivo srce i učiniću takođe da Me svi hvale! To je krajnji cilj Mog plana upravljanja od šest hiljada godina i to je ono što sam odredio. Nijedan čovek, predmet ili događaj se ne usuđuje da Mi se opire ili suprotstavlja. Sav Moj narod sliće se na Moju planinu (drugim rečima, svet koji ću kasnije stvoriti) i pokoriće Mi se, jer Ja imam veličanstvo i sud i imam autoritet. (To se odnosi na to kada sam u telu. Imam autoritet i kao ovaploćen, ali pošto se ograničenja vremena i prostora ne mogu prebroditi kada sam ovaploćen, ne može se reći da sam pridobio potpunu slavu. Iako pridobijam prvorođene sinove kao ovaploćone, ne može se reći da sam stekao slavu. Tek kada se budem vratio na Sionsku goru i budem promenio Svoju pojavu moći će da se kaže da imam autoritet, odnosno, da sam zadobio slavu). Ništa Mi neće biti teško. Rečima iz Mojih usta sve će biti uništeno i Mojim rečima sve će nastati i biti upotpunjeno. Tako je velika Moja sila i takav je Moj autoritet. Pošto sam pun sile i autoriteta, niko se ne bi usudio da Me ometa. Već sam trijumfovao nad svime i već sam izvojevao pobedu nad svim sinovima pobune. Vodim Svoje prvorođene sinove zajedno sa Mnom da se vrate na Sionsku goru. Ne vraćam se na Sionsku goru sam. Prema tome, svi će videti Moje prvorođene sinove i time će steći bogobojažljivo srce. To je Moj cilj sa pridobijanjem prvorođenih sinova i to je Moj plan još od stvaranja sveta.

Kada sve bude spremno, to će biti dan Mog povratka na Sionsku goru i taj dan proslavljaće svi narodi. Kada se vratim na Sionsku goru, zanemeće sve na zemlji i sve na zemlji biće mirno. Kada se vratim na Sionsku goru, sve će ponovo poprimiti svoj prvobitan izgled. Onda ću početi Moje delo na Sionskoj gori. Kazniću zle i nagraditi dobre i sprovešću Svoju pravednost u delo i izvršiti Svoj sud. Upotrebiću Svoje reči da sve ostvarim i da svi narodi i sve stvari dožive grdnju od Moje ruke; učiniću da svi narodi vide celu Moju slavu, celu Moju mudrost i celu Moju velikodušnost. Niko se neće usuditi da ustane i sudi, jer su u Meni sve stvari ostvarene. Neka u tome svi vide celo Moje dostojanstvo i dožive Moju potpunu pobedu, jer su u Meni sve stvari ispoljene. Iz toga je moguće videti Moju veliku silu i Moj autoritet. Niko se neće usuditi da Me uvredi i niko se neće usuditi da Me ometa. U Meni je sve otvoreno. Ko bi se usudio da išta sakrije? Prema toj osobi ću sigurno biti nemilosrdan! Takve bednike mora da zadesi Moja stroga kazna i taj ološ Mi se mora maknuti s očiju. Vladaću nad njima gvozdenim žezlom i Svojim autoritetom ću im suditi, bez i trunke milosti i obzira prema njihovim osećanjima, jer sam Ja Sâm Bog, koji je bez emocija i koji je veličanstven i koji ne može biti uvređen. Trebalo bi to svi da shvate i uvide, da ih ne bih pokosio i uništio „bez uzroka ili razloga,“ jer će Moje žezlo pokositi sve one koji Me uvrede. Nije me briga da li poznaju Moje upravne odluke; to za Mene nije bitno, jer Moja ličnost ne trpi da je iko vređa. Zbog toga sam rekao da sam lav; koga god dodirnem, pokosim ga. Zato sam rekao da je danas svetogrđe govoriti da sam Ja Bog sažaljenja i blagosti. U suštini, Ja nisam jagnje, već lav. Niko se ne usuđuje da Me uvredi i kazniću smrću odmah i bez milosti svakog ko Me uvredi. To dovoljno pokazuje Moju narav. Stoga će se, u poslednjem dobu, veliki broj ljudi povući i to će teško podneti, ali što se Mene tiče, Ja sam opušten i srećan i to uopšte ne posmatram kao težak zadatak. Takva je Moja narav.

Nadam se da će svi ljudi pokornog srca slušati sve što od Mene dolazi; u tom slučaju, darivaću čovečanstvu velike blagoslove, jer, kao što sam rekao, oni koji su u skladu sa Mnom biće pošteđeni, dok će oni koji su prema Meni neprijateljski nastrojeni biti prokleti. Tako sam odredio i to je nepromenjivo. Stvari koje sam odredio su stvari koje sam ostvario i ko im se god usprotivi, odmah ću ga izgrditi. Na Sionskoj gori imam sve što mi je potrebno i sve što želim. Na Sionskoj gori nema ni naznake sveta i u poređenju sa svetom to je bogata i veličanstvena palata. Ipak, niko nikada nije ušao u nju i stoga uopšte ne postoji u ljudskoj mašti. Život na Sionskoj gori nije nalik životu na zemlji. Na zemlji, život je jelo, odevanje, igra i potraga za zadovoljstvima, dok je na Sionskoj gori život potpuno drugačiji. To je život Oca i sinova okupan radošću, koji uvek ispunjava čitav prostor vaseljene, stalno u jedinstvu i zajedništvu. Sada, kada je došlo do toga, reći ću vam gde se Sionska gora nalazi. Sionska gora je mesto u kome boravim i u kome se nalazi Moja ličnost. Prema tome, Sionska gora mora da bude sveto mesto i mora da bude daleko od zemlje. Zato kažem da prezirem zemaljske ljude, stvari i pitanja i mrzim jedenje, pijenje, igru i potragu za užicima tela, jer ma koliko prijatna zemaljska zadovoljstva bila, ne mogu da se porede sa životom na Sionskoj gori. Razlikuju se kao nebo i zemlja i ne mogu se porediti. Razlog postojanja tako velikog broja zagonetki na zemlji koje čovek ne uspeva da odgonetne je taj da ljudi o Sionskoj gori nisu čuli ništa. Šta je tačno, onda, Sionska gora? Nalazi li se možda na drugoj planeti, kao što ljudi zamišljaju? Ne! To je puka fantazija ljudskog uma. Čovek smatra da treće nebo, koje sam pominjao, ima predviđajuće značenje, ali ono što čovek svojim predstavama razume potpuno je suprotno Mom značenju. Ovde pominjano treće nebo nije ni u kom slučaju lažno. Zato kažem da neću uništiti sunce, mesec, zvezde i nebeska tela i neću ukloniti nebo i zemlju. Zar bih uništio mesto Svog boravka? Zar bih uklonio Sionsku goru? Zar to nije besmisleno? Treće nebo je mesto Mog stanovanja; to je Sionska gora i to je apsolutno. (Zašto kažem da je apsolutno? Zato što ono što sada govorim čovek uopšte ne može da shvati; može samo da čuje. Opseg ljudskog razmišljanja jednostavno to ne može da pojmi i stoga više neću govoriti o Sionskoj Gori, da je ljudi ne bi smatrali izmišljotinom).

Pošto se vratim na Sionsku goru, oni na zemlji nastaviće da Me hvale kao u prošlosti. Ti verni uslužitelji kao i uvek će čekati da vrše službu za Mene, ali će njihova funkcija biti završena. Najbolje što mogu da urade je da razmišljaju o okolnostima Mog prisustva na zemlji. U to vreme, počeću da zasipam nesrećom one koji će doživeti katastrofe; a ipak, svi veruju da sam Ja pravedni Bog. Te verne uslužitelje sigurno neću kazniti, već ću im samo dopustiti da prime Moju blagodat. Jer rekao sam da ću kazniti sve zlikovce i da će oni koji čine dobra dela primiti materijalna uživanja koja darujem, što će pokazati da sam Ja sâm Bog pravednosti i vernosti. Po Mom povratku na Sionsku goru, počeću da se okrećem ka svakoj naciji na svetu. Doneću spasenje Izraelićanima i izgrditi Egipćane. To je sledeći korak u Mom delu. Moje delo onda neće biti isto kao što je danas: neće to biti delo u ljudskom telu, već će potpuno prevazići ljudsko telo i kao što sam rekao, tako će biti i urađeno; kao što sam naredio, tako će i ostati. Šta god bude izgovoreno, sve dok je izgovoreno iz Mojih usta, biće odmah ispunjeno u stvarnosti; to je pravo značenje Mojih izgovorenih reči i istovremeno se to značenje ispunjava, jer sama Moja reč je autoritet. Sad govorim o nekim opštim stvarima, da bih dao neke naznake ljudima na zemlji, kako ne bi bili izgubljeni. Kada nastupi to vreme, Ja ću urediti sve i niko neće smeti da postupa samovoljno, u strahu da ga ne pokosi Moja ruka. U ljudskoj mašti sve što kazujem je nejasno, jer, na kraju krajeva, način na koji ljudi razmišljaju je ograničen i ljudska misao je od onog što sam govorio udaljena kao zemlja od neba. Prema tome, to niko ne može da razume. Jedino što je činiti je povinovati se onome što govorim; to je neminovan tok stvari. Rekao sam: „Poslednjih dana pojaviće se zver da progoni Moj narod i oni koji se boje smrti biće obeleženi žigom i odneće ih zver. Zver će ubiti one koji su Me videli.“ U tim rečima, „zver“ nesumnjivo označava Sotonu, varalicu čovečanstva. Drugim rečima, kada se budem vratio na Sionsku goru, velika grupa uslužitelja će se povući, odnosno, odneće ih zver. Sva ta stvorenja završiće u bezdanu gde će ih zadesiti moja večna grdnja. „Oni koji su Me videli“ odnosi se na one verne uslužitelje koje sam osvojio. „Koji su me videli“ odnosi se na to što sam ih osvojio. „Zver će ubiti one“ odnosi se na Sotonu, kog sam savladao i koji se nije usudio da ustane i pruži Mi otpor. Drugim rečima, Sotona se ne usuđuje da deluje na te uslužitelje i stoga će duše tih ljudi biti spašene; to je rečeno zbog njihove sposobnosti da Mi budu odani i znači da će ti verni uslužitelji moći da dobiju Moju blagodat i Moj blagoslov. Prema tome, kažem da će njihove duše biti spašene. (To se ne odnosi na uzdizanje na treće nebo, što je isključivo ljudska predstava). Ali te zle uslužitelje će Sotona ponovo vezati i biće bačeni u bezdan. To je Moja kazna za njih; to je njihova odmazda i to im je nagrada za grehove.

Kako se ritam Mog dela ubrzava, Moje vreme na zemlji postepeno se smanjuje. Datum Mog povratka na Sionsku goru se bliži. Kada se Moje delo na zemlji završi, to će biti trenutak da se vratim na Sionsku goru. Uopšte ne želim da živim na zemlji, ali Mog upravljanja radi, Mog plana radi, izdržao sam sve patnje. Danas je trenutak već došao. Ubrzaću Moj ritam i niko neće biti u stanju da Me prati. Razumeo to čovek ili ne, ispričaću vam do tančina sve ono što čovek nije u stanju da shvati, a što vi na zemlji morate da znate. Stoga kažem da sam Sâm Bog, koji je van vremena i prostora. Da nije Moje svrhe pridobijanja prvorođenih sinova i time pobede nad Sotonom, već bih se vratio na Sionsku goru. Da je drugačije, jednostavno nikada ne bih stvorio čovečanstvo. Prezirem čovekov svet i mrzim ljude koji su odvojeni od Mene, u toj meri da razmišljam o tome da uništim čitavo čovečanstvo jednim jedinim udarcem. Međutim, Moja reč ima poredak i strukturu, osećaj srazmernosti i umerenosti i nije nasumična. Sve što činim ima za cilj pobedu nad Sotonom i, povrh toga, kako bih mogao da što je pre moguće budem zajedno sa Mojim prvorođenim sinovima. To je Moj cilj.

Prethodno: Poglavlje 119

Sledeće: Uvod

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera