Čime treba da bude opremljen jedan prikladni pastir

Moraš da razumeš mnoga stanja u kojima će se naći ljudi kada Sveti Duh bude obavljao delo na njima. A naročito oni koji su koordinatori u službi Boga moraju još dublje da razumeju takva stanja. Ako govorite samo o mnogobrojnim iskustvima ili o načinima za ulazak, to pokazuje da je vaše iskustvo isuviše jednostrano. Bez znanja o svom pravom stanju i razumevanja istina-načela, nemoguće je postići promenu naravi. Bez poznavanja načela dela Svetoga Duha ili razumevanja koristi koje ono donosi, biće vam teško da razaznate delovanje zlih duhova. Morate razotkriti delovanje zlih duhova, kao i čovekove predstave, i prodreti pravo u srž problema; morate takođe ukazati na mnoga odstupanja u ljudskom delovanju i na probleme koje mogu imati u svojoj veri u Boga, kako bi mogli da ih prepoznaju. U najmanju ruku, zbog vas se oni ne smeju osećati negativno ni pasivno. Međutim, moraš da razumeš poteškoće koje objektivno postoje kod većine ljudi, ne smeš da budeš nerazuman, niti da „pokušavaš da naučiš svinju da peva“; takvo ponašanje je besmisleno. Kako bi rešio mnoge poteškoće koje ljudi doživljavaju, najpre moraš razumeti dinamiku dela Svetoga Duha; moraš razumeti kako Sveti Duh obavlja delo na različitim ljudima, moraš razumeti poteškoće s kojima se ljudi suočavaju i njihove mane, i moraš prodreti u srž određenog problema i doći do njegovog izvora, bez odstupanja ili pravljenja grešaka. Samo je takva osoba sposobna da koordiniše služenju Bogu.

Da li ćete moći da dokučite suštinska pitanja i da jasno uvidite brojne stvari, zavisiće od vaših ličnih iskustava. Način na koji nešto doživljavaš takođe je i način na koji vodiš druge. Ako razumeš reči i teorije onda ćeš usmeravati druge da razumeju reči i teorije. Način na koji doživljavaš stvarnost Božjih reči jeste način na koji ćeš voditi druge da uđu u stvarnost Božjih izjava. Ako možeš da razumeš mnoge istine i stekneš jasan uvid u mnoge stvari iz Božjih reči, onda si sposoban i da vodiš druge da razumeju mnoge istine, tako da će oni koje vodiš jasno razumeti vizije. Ako se usredsrediš na razumevanje natprirodnih osećaja, onda će oni koje predvodiš učiniti isto. Ukoliko zanemariš praksu, i umesto toga naglašavaš diskusiju, onda će se oni koje vodiš takođe usredsrediti na diskusiju, ne baveći se uopšte praksom, niti postizanjem ikakve transformacije svoje naravi; samo će površno biti puni entuzijazma, a da u delo praktično nisu sproveli niti jednu istinu. Svi ljudi drugima pružaju ono što i sami imaju. Tip nečije ličnosti određuje put kojim će ta osoba voditi druge, kao i tip ljudi koje će ona voditi. Da biste bili zaista prikladni za Božju upotrebu, ne samo da tome morate težiti, već vam je neophodno veliko prosvećenje od Boga, usmeravanje Njegovih reči, iskustvo da se On obračunao sa vama i oplemenjivanje Njegovih reči. Postavljajući to kao temelj, u uobičajenim vremenima, trebalo bi da obratite pažnju na svoja opažanja, misli, razmišljanja i zaključke, i da se u skladu s tim posvetite usvajanju ili odbacivanju. Sve su to putevi za ulazak u stvarnost i svaki od njih je neizostavan. Tako Bog deluje. Uđeš li u ovaj metod kojim Bog deluje, svakodnevno možeš imati priliku da te On usavršava. I u svakom trenutku, bez obzira na to da li je tvoja sredina surova ili prijatna, da li si predmet ispitivanja ili iskušavanja, da li radiš ili ne, i da li živiš samostalno ili kao član neke zajednice, uvek ćeš pronaći priliku da te Bog usavrši, ne propuštajući nijednu od njih. Moći ćeš sve da ih otkriješ i tako ćeš pronaći tajnu doživljavanja Božjih reči.

Prethodno: Onaj koji ostvaruje spasenje je onaj koji je spreman da primenjuje istinu

Sledeće: O iskustvu

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera