Morate da razumete delo – ne sledite nasumično!

U ovom trenutku ima mnogo ljudi koji veruju nasumično. Previše ste radoznali, previše žudite za blagoslovima i premalo težite tome da tražite život. Ljudi su danas puni entuzijazma u svojoj veri u Isusa. Isus će ih vratiti u nebeski dom, pa kako onda da ne veruju? Neki ljudi su vernici celog života; čak i posle četrdeset ili pedeset godina verovanja nisu se umorili od čitanja Biblije. To je zato što oni misle[a] da će, šta god da se dogodi, oni otići na nebo sve dok veruju. Vi sledite Boga na ovom putu tek nekoliko godina, a ipak ste već posrnuli; izgubili ste izdržljivost jer je vaša žudnja za zadobijanjem blagoslova prejaka. Vašim hodom po istinitom putu upravljaju vaša želja da steknete blagoslove i vaša radoznalost. Uopšte nemate mnogo razumevanja u vezi sa ovom etapom dela. Veliki deo onoga što danas govorim nije usmeren na one koji veruju u Isusa, niti ovo govorim samo da bih protivrečio njihovim predstavama. Zapravo, te predstave koje se razotkrivaju upravo su one koje postoje u vama, jer vi ne razumete zašto je Biblija ostavljena po strani, zašto kažem da je Jahveovo delo zastarelo, niti zašto kažem da je Isusovo delo zastarelo. Činjenica je da gajite mnoge predstave koje nikada niste glasno izrekli, kao i mnoge poglede potisnute duboko u vašim srcima i samo sledite gomilu. Da li zaista mislite da u vama nema mnogo predstava? Vi samo ne govorite o njima! Zapravo, vi samo površno sledite Boga, uopšte ne dolazite da tražite istiniti put i niste došli sa namerom da zadobijete život. Vaš stav je da naprosto želite da vidite šta će da se desi. Pošto niste odustali od mnogih svojih starih predstava, ne postoji niko među vama ko je bio u stanju da se u potpunosti ponudi. Stigavši do ove tačke, vi i dalje brinete o sopstvenoj sudbini, misli vam se danonoćno bore, nikada ne možete toga da se oslobodite. Da li misliš da kada govorim o farisejima mislim na „starce“ u religiji? Zar vi sami niste predstavnici najnaprednijih fariseja današnjeg doba? Da li misliš da kada pominjem one koji Me procenjuju na osnovu Biblije, isključivo mislim na biblijske stručnjake iz verskih krugova? Da li veruješ da kada govorim o onima koji, iznova, zakivaju Boga na krst, govorim o vođama u verskim krugovima? Zar vi niste najbolji glumci za tu ulogu? Da li misliš da su sve reči koje izgovaram da bih se suprotstavio ljudskim predstavama samo ruganje pastorima i verskim glavešinama? Zar i vi niste odigrali svoju ulogu u svim ovim stvarima? Da li si uveren da gajite malo predstava? Radi se o tome da ste sada naprosto svi naučili da budete tako pametni. Vi ne govorite o stvarima koje ne razumete, niti razotkrivate svoja osećanja o njima, ali u vama naprosto ne postoji bogobojažljivo i potčinjeno srce. Po vašem viđenju, izučavanje, posmatranje i čekanje su danas vaši najbolji putevi primene. Naučili ste da budete previše pametni. Međutim, da li shvatate da je to neka vrsta psihološke lukavosti? Da li mislite da će vam trenutak visprenosti pomoći da izbegnete večnu grdnju? Naučili ste da budete tako „mudri“! Štaviše, neki ljudi Mi postavljaju pitanja slična ovom: „Jednog dana kada me ljudi u verskim krugovima budu pitali: ’Zašto vaš Bog nije učinio nijedno čudo?’ kako to da objasnim?“ Danas to nije samo pitanje koje bi postavili ljudi iz verskih krugova; radi se o tome da ti ne razumeš delo današnjice i radiš opterećen sa isuviše predstava. Da li još uvek ne znaš na koga mislim kada pominjem verske zvaničnike? Zar ne znaš kome objašnjavam Bibliju? Zar ne znaš kome se obraćam kada ilustrujem tri etape Božjeg dela? Da vam nisam sve to rekao, da li biste se tako lako uverili? Da li biste tako lako pognuli svoje glave? Da li biste tako lako ostavili one stare predstave po strani? Pogotovo oni „muževni muškarci“ koji se nikada nikome nisu pokorili – da li bi se tako lako pokorili? Znam da iako je vaša ljudskost nižeg stepena i veoma ste lošeg kova, iako imate manje razvijene mozgove i nemate veoma dugu tradiciju verovanja u Boga, vi zapravo imate dosta predstava, a vaša suštinska priroda je da se nikome ne potčinjavate lako. Danas ste, međutim, u stanju da se potčinite jer ste primorani i bespomoćni; vi ste tigrovi u gvozdenom kavezu, niste u stanju da razuzdate svoje veštine. Čak i da imate krila, bilo bi vam teško da letite. Uprkos tome što niste dobili blagoslove, vi ste još uvek voljni da sledite. Međutim, to nije vaša odvažnost kao „dobrih ljudi“; naprotiv, radi se o tome da ste uzdrmani do temelja i da ste na ivici pameti. Radi se o tome da vas je čitavo ovo delo uzdrmalo. Da postoji nešto što možete da postignete, ne biste bili poslušni kao što ste danas, jer ste ranije bili kao divlji magarci u pustinji. Dakle, ono što se danas govori nije samo usmereno prema ljudima različitih religija i veroispovesti, niti je samo u suprotnosti sa njihovim predstavama; to je u suprotnosti sa vašim predstavama.

Sud pravednosti je počeo. Da li će Bog i dalje služiti kao žrtva za greh ljudima? Hoće li opet glumiti njihovog velikog doktora? Zar Bog nema veću vlast od te? Grupa ljudi je već upotpunjena i uznesena pred presto; da li će On i dalje isterivati demone i lečiti bolesne? Zar to nije previše zastarelo? Da li će svedočenje biti moguće ako se to nastavi? Da li to što je jednom bio prikovan za krst znači da Bog treba zauvek da ostane razapet? Da li to što je jednom izgnao demone znači da treba da ih isteruje doveka? Zar se to ne računa kao poniženje? Tek kada ova etapa dela bude uzvišenija od prethodne, doba će napredovati, a onda će doći poslednji dani, i biće vreme da se ovo doba završi. Ljudi koji tragaju za istinom stoga moraju da obrate pažnju na shvatanje vizija; to je osnova. Svaki put kada razgovaram s vama o vizijama, uvek vidim da neki ljudi klimaju glavom dok im se kapci sklapaju, nemaju volje da slušaju. Drugi pitaju: „Zašto ne slušaš?“ Oni odgovaraju: „To ne pomaže mom životu ili mom ulasku u stvarnost. Ono što želimo jesu putevi primene.“ Kad god govorim o delu, a ne o putevima primene, oni kažu: „Čim Ti počneš da govoriš o delu, meni se prispava.“ Čim počnem da govorim o putevima primene, oni počinju da hvataju beleške, a kada se vratim objašnjavanju dela, oni ponovo prestaju da slušaju. Da li znate čime trenutno treba da budete opremljeni? Jedan aspekt uključuje vizije o delu, a drugi aspekt je tvoja primena. Moraš da dokučiš oba ova aspekta. Ako nemaš vizije u svojoj potrazi za napretkom u životu, onda nećeš imati osnovu. Ako imaš samo puteve primene, bez ikakve vizije, i ne razumeš ništa o tome kako funkcioniše celokupni plan upravljanja, onda od tebe nema nikakve koristi. Moraš da razumeš istine koje uključuju vizije, a što se tiče istina koje se odnose na primenu, moraš da pronađeš odgovarajuće puteve primene nakon što ih shvatiš; moraš da primenjuješ shodno rečima i da uđeš shodno sopstvenim uslovima. Vizije su osnova, i ako ne obraćaš pažnju na tu činjenicu, nećeš moći da ih pratiš do samog kraja; doživljavanje iskustava na takav način će te ili odvesti na krivi put ili prouzrokovati pad i neuspeh. Neće biti načina da uspeš! Ljudi koji nemaju velike vizije kao svoje temelje mogu samo da propadnu; ne mogu da uspeju. Ne možeš da budeš postojan! Da li znaš šta podrazumeva verovanje u Boga? Da li znaš šta znači slediti Boga? Da nema vizija, kojim putem bi išao? U današnjem delu, ako nemaš vizije, nećeš uopšte moći da budeš upotpunjen. U koga veruješ? Zašto veruješ u Njega? Zašto Ga slediš? Da li svoju veru vidiš kao neku vrstu igre? Da li svoj život posmatraš kao neku vrstu igračke? Bog današnjice je najveća vizija. Koliko znaš o Njemu? Koliki Njegov deo si video? Videvši Boga današnjice, da li je temelj tvoje vere u Boga čvrst? Da li misliš da ćeš dostići spasenje dokle god Ga slediš na tako haotičan način? Da li misliš da možeš da uhvatiš ribu u mutnoj vodi? Zar je toliko jednostavno? Koliko si predstava vezanih za reči koje Bog izgovara danas ostavio po strani? Da li imaš viziju današnjeg Boga? U čemu leži tvoje razumevanje Boga današnjice? Ti uvek veruješ da možeš da Ga[b] stekneš samo ako Ga slediš, ili samo ako Ga vidiš i da niko neće moći da te se otarasi. Nemoj da misliš da je slediti Boga lagan posao. Ključ je u tome da moraš da Ga poznaješ, moraš da poznaješ Njegovo delo i moraš imati volju da radi Njega izdržiš teškoće, da žrtvuješ svoj život za Njega i da te On usavrši. To je vizija koju treba da imaš. Neće valjati ako su tvoje misli uvek usmerene ka uživanju u blagodati. Nemoj pretpostavljati da je Bog ovde samo zarad uživanja ljudi ili samo da bi im podario blagodat. Ne bi bio u pravu! Ako neko ne može da rizikuje svoj život da bi Ga sledio i ako neko ne može da napusti sve što na zemlji poseduje da bi Ga sledio, onda sigurno neće moći da nastavi da Ga sledi do kraja! Vizije moraju biti tvoj temelj. Ako te jednog dana zadesi nesreća, šta bi trebalo da uradiš? Da li bi i dalje mogao da Ga slediš? Nemoj olako reći da li bi mogao da slediš do kraja. Bolje ti je da prvo širom otvoriš oči da vidiš koje je doba. Iako ste trenutno možda kao stubovi hrama, doći će vreme kada će sve takve stubove glodati crvi, što će urušiti hram, jer trenutno ima mnogo vizija koje vam nedostaju. Obraćate pažnju samo na svoje male svetove i ne znate koji je najpouzdaniji i najprikladniji način traženja. Vi ne obraćate pažnju na viziju dela današnjice, niti su vam te stvari u srcu. Da li ste nekada pomislili da će vas jednog dana vaš Bog smestiti na mesto koje vam je potpuno nepoznato? Možete li da zamislite šta bi bilo s vama kada bih vam jednog dana sve oteo? Da li bi vaša energija tog dana bila ista kakva je danas? Da li bi se vaša vera ponovo javila? Kada sledite Boga, morate poznavati ovu najveću viziju zvanu „Bog“: to je najbitnije. Takođe, nemojte pretpostavljati da ćete, ako se rastanete od svetovnih ljudi zarad duhovnog života, nužno biti u Božjoj porodici. Ovih dana, Sâm Bog je na delu među stvorenjima; On je taj koji je došao među ljude da obavlja svoje delo – a ne da organizuje kampanje. Čak ni šačica vas nije u stanju da zna da je današnje delo delo Boga nebeskog koji se ovaplotio. Ne radi se o tome da vi budete pretvoreni u izvanredne talentovane osobe; radi se o tome da vam se pomogne da spoznate značaj ljudskog života, da saznate odredište ljudskih bića i upoznate Boga i Njegovu celost. Trebalo bi da znaš da si predmet stvaranja u rukama Stvoritelja. Šta treba da razumeš, šta treba da radiš i kako treba da slediš Boga – zar to nisu istine koje moraš da shvatiš? Zar to nisu vizije koje treba da vidiš?

Kada ljudi imaju vizije, oni poseduju osnovu. Kada primenjuješ na toj osnovi, biće ti mnogo lakše da uđeš. Na taj način, kada budeš imao osnovu za ulazak, nećeš imati nikakvih sumnji i biće ti veoma lako da uđeš. Ovaj aspekt razumevanja vizija i poznavanja Božjeg dela je od presudnog značaja; morate ga imati kod sebe. Ako nisi opremljen ovim aspektom istine i znaš samo da govoriš o putevima primene, onda ćeš biti veoma manjkav. Otkrio sam da mnogi od vas ne naglašavaju ovaj aspekt istine, a kada ga slušate, izgleda da samo čujete reči i doktrine. Jednog dana ćeš biti na gubitku. Ovih dana postoje neke izjave koje ne razumeš i ne prihvataš do kraja; u takvim slučajevima treba strpljivo da tražiš i doći će dan kada ćeš shvatiti. Postepeno se opremi sa sve više vizija. Čak i ako razumeš samo nekoliko duhovnih doktrina, to je i dalje bolje nego da ne haješ za vizije, i još uvek je bolje nego da uopšte ne razumeš nijednu. To je sve korisno za tvoj ulazak i otkloniće ti sumnje. Bolje to, nego da budeš ispunjen predstavama. Biće ti mnogo bolje ako imaš ove vizije kao osnovu. Nećeš imati nikakvih sumnji, i moći ćeš da uđeš smelo i samouvereno. Zašto bi uopšte sledio Boga na tako zbunjen, sumnjičav način? Zar to nije isto kao da zabijaš glavu u pesak? Kako bi bilo lepo zakoračiti u carstvo šepureći se, pun sebe! Čemu tolike sumnje? Zar ti upravo ne provlačiš sebe kroz pravi pakao? Jednom kada zadobiješ razumevanje o Jahveovom delu, o Isusovom delu i o ovoj etapi dela, imaćeš osnovu. U ovom trenutku možda misliš da je to prilično jednostavno. Neki ljudi kažu: „Kada dođe vreme i Sveti Duh započne veliko delo, moći ću da govorim o svim ovim stvarima. Razlog tome što trenutno ne razumem je što me Sveti Duh nije toliko prosvetio.“ Nije baš tako jednostavno. Nije kao da ako si spreman da prihvatiš istinu[c] sada, onda ćeš je umešno koristiti kada za to dođe vreme. Ne mora da bude tako! Veruješ da si trenutno veoma dobro opremljen i da ti ne bi bio problem da odgovoriš religioznim ljudima i najvećim teoretičarima, pa čak i da ih opovrgneš. Da li bi zaista mogao to da uradiš? O kakvom razumevanju možeš da govoriš, samo sa tim tvojim površnim iskustvom? Biti opremljen istinom, boriti se za istinu i svedočiti o Božjem imenu nije ono što misliš – da dokle god je Bog na delu, sve će biti postignuto. Do tada ćeš možda biti zbunjen nekim pitanjem, a onda ćeš biti zapanjen. Ključno je da li jasno razumeš ovu etapu dela i koliko o njoj zapravo znaš. Ako ne možeš da savladaš neprijateljske snage ili poraziš verske snage, zar onda nećeš biti bezvredan? Ti si iskusio današnje delo, video ga svojim očima i čuo ga svojim ušima, ali, ako na kraju ne budeš u stanju da svedočiš, da li ćeš i dalje imati drskosti da nastaviš da živiš? S kim bi mogao da se suočiš? Nemoj sada da umišljaš da će biti vrlo jednostavno. Delo budućnosti neće biti baš jednostavno kao što zamišljaš; voditi rat za istinu nije tako lako, niti tako jednostavno. Upravo sada treba da se opremaš; ako se sada ne opremiš istinom, kada dođe vreme da Sveti Duh prestane da deluje na natprirodan način, bićeš na gubitku.

a. Izvorni tekst ne sadrži izraz „oni misle“.

b. Izvorni tekst ne sadrži reč „Ga“.

c. Izvorni tekst ne sadrži reč „istinu“.

Prethodno: Petrova iskustva: njegovo znanje o grdnji i sudu

Sledeće: Kako treba da kročiš poslednjim delom puta

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera